Βιωματικά εργαστήρια

Τα βιωματικά εργαστήρια είναι προσωπικής ανάπτυξης και κάποια μπορεί να είναι και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθυνθούν στους τρόπους επικοινωνίας.

Skype