Εκπαίδευση focusing

Η τεχνική Focusing πέρα από ένα θεραπευτικό εργαλείο που μπορεί να το διδαχτεί ο κάθε επαγγελματίας ψυχικής υγείας και να συνδυάζεται με όλες τις προσεγγίσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μια δεξιότητα προσωπικής ανάπτυξης που μπορεί να την μάθει ο καθένας.

Στον χώρο my therapy διεξάγονται μαθήματα Focusing όλων των επιπέδων σε ατομικό αλλά και ομαδικό πλαίσιο. Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει πιστοποιητικό από το Διεθνές Ινστιτούτο Focusing της Νέας Υόρκης.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης εξαρτάται από τον αριθμό των εκπαιδευόμενων.

Ημερομηνίες εκπαιδεύσεων αναρτιόνται τακτικά στο site και μπορεί παράλληλα ο κάθε ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα και σταe mail επικοινωνίας.

Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και online μέσω Skype.

Skype