Σύνδεσμοι

Εταιρείες Προσωποκεντρικής, Βιωματικών Προσεγγίσεων και Ψυχοθεραπείας

European Focusing Association : https://efa-focusing.eu/

Ελληνική Προσωποκεντρική και Βιωματική Εταιρεία: https://hapcea.weebly.com/

World association for person Centered & Experiential Psychotherapy& Counseling: https://www.pce-world.org/

Network of European Associations for Person-Centered and Experiential Psychotherapy & Counseling https://pce-europe.org/

European Association for Psychotherapy https://www.europsyche.org/

Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος: http://www.nopg.gr/gr/

Cyprus Association for Person-Centered Psychotherapy and Counseling: http://www.capcpc.org/

 

Πληροφορίες για το Focusing και την Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία

Ελληνικό Κέντρο Focusing http://new.focusing.gr/

International Focusing Institute https://focusing.org/

 

Πληροφορίες για το NADA Πρωτόκολλο

Greece NADA Protocol https://nadagr.com/page.php?page_val=protocol-procedures

Skype